Hurt kohuga keerd

Tema küsimuse peale, kuidas riigiasju ajada, nii et rahvas rahul oleks, näidanud Gorbatðov pealaele: “Siin peab ka midagi olema. Eestlane, venelane ja sakslane sõidavad lennukis.

Kasvataja küsib: “Lapsed, millisel maal on kõige ilusamad mänguasjad? Lapsed: “Nõukogude Liidus! Üritan anda selles artiklis lühiülevaate Eesti koolilaste seas levinud poliitilistest anekdootidest ja keerdküsimustest. Lähteainestik hurt kohuga keerd Artikli lõpus on esitatud tüübiloetelu, mis toetub samuti vaid võistluse materjalidele.

Tüübiloetelu koostamisel on eeskujuks olnud Marjut Kivelä “Koululaishuumorin tyyppiluettelo” Kivelä Käsitletud on kõiki anekdoote, mis sisaldavad poliitilist ainest, olgu nad siis isikuanekdoodid, etnilised anekdoodid või loomaanekdoodid. Poliitilised anekdoodid ja keerdküsimused rühmituvad: 1. Tüüpsüþeed on tavaliselt üksteisel külas käimine, võistlemine, üksteise üle trumpamine; 2.

Riivamisi tungib poliitiline aines ka loomaanekdootide ning nn. Poliitiline tagapõhi on tuntav ka teistes žanrites n. Seppo Knuuttila väidab, et mõnedes piiratud sõnavabadusega maades on tuntud mõiste sosistatud anekdoot, ning et anekdooti ei saa hävitada, kuigi tema häält saab lämmatada Knuuttila Alan Dundes oletab, et Armor voi glukoosamiini kondroitiin Ühendriikides ei levi poliitilised anekdoodid vaba ajakirjanduse tõttu erinevalt brutaalseist, seksuaalseist ja rassistlikest anekdootidest suulises kultuuris Dundes Poliitiline anekdoot on eelkõige rahvapärane ja mitte teaduslik termin.

See on niisiis keelatud lugu, mille rääkimise pärast võib pahandusi tulla. Neid räägitakse vaid inimestele, keda usaldatakse, kes mõtlevad rääkijaga ühtemoodi. Just selletõttu sobib S. Knuuttila termin sosistatud anekdoot suurepäraselt poliitilise anekdoodi iseloomustamiseks.

Eelkõige karakteriseerib see nähtus repressiivset ühiskonda, kus inimestel puuduvad võimalused oma rahulolematuse väljendamiseks legaalsel viisil. Keerdküsimus, üks mõistatuse alaliike, on laste seas väga levinud. Tavaliselt esitatakse neid üksteisele suuliselt, kuid osa neist levib ka kirjalikult, oraaklite ja salmikute kaudu.

Peaaegu iga koolipärimuse võistlusele saadetud salmik sisaldas peale ennustuste ja haledate armastuslugude ka hulgaliselt keerdküsimusi. Ajuti tundus, et salmikute üksteise pealt kopeerimise tõttu on neis sisalduvad keerdküsimused küllaltki ühetoonilised, siiski on salmikust salmikusse kandumine levimisele oluliselt kaasa aidanud.

Võiks öelda, et tegemist on lausa aristokraatliku koeraga, sest see tõug on ajalooliselt olnud just valitsejate ja rikkama rahva omanduses. Sõna "borzoi" on pärit arhailisest vene keelest ja tähendab "kiire", samas on vene keeles "borzoi" ka üldine termin hurtade jaoks. Venemaal ja Kesk-Aasia riikides on peale borzoi veel erinevat tüüpi hurtasid, nagu näiteks tšortai, tazi ja taigan. Kesk-Aasia riikidest Venemaale jõudnud Vene hurdana tuntud tõug põlvneb ilmselt salukist ja saledate lambakoertega ristatud hurtadest.

Keerdküsimuse vormi võib mõnikord omandada ka mõni vana anekdoot, mille pikem esitusviis on aja jooksul ununenud. Poliitiline aines on keerdküsimustes esindatud sama rikkalikult kui anekdootideski. Tundub isegi, et mõne teema piires väljendab keerdküsimus veendumusi ja suhtumusi värvikamalt ja täpsemaltki kui anekdoot.

Lipitud-lapitud

Poliitilise anekdoodi õitseaeg langeb ilmselt Seda väites tuleb toetuda peamiselt isiklikele muljetele, kuna poliitiliste anekdootide kogumine arhiivi jaoks oli nõukogude perioodil riskantne eriti rääkija jaoks ja seetõttu piiratud.

Kuuekümnendate aastate Hruðtðovi “sula” andis inimestele tagasi julguse oma mõtteid väljendada. Stalini valitsusajal võinuks selliste lugude levitamine lõppeda Siberisse saatmisega.

Järgnenud 18 aasta pikkust Breþnevi võimuperioodi iseloomustab nõukogude ühiskonna arenemine täieliku absurdini. Võim oli Algasid ülekuulamised, hurt kohuga keerd, peagi ka vangistamised. Tolle aja õhustiku kirjeldamiseks kasutan Jüri Viikbergi hinnangut: Praegu on küllalt pingekas periood, inimesed umbusaldavad üksteist ning pelgavad üldlevinud ja massilist nuhkimist.

Anekdootide rääkimine on minimaalne. Tegemist on lihtsalt anekdoodiga, mis pilab inimlikku nõrkust, rumalust, kurjust.

hurt kohuga keerd

Poliitiliste anekdootide hulka toob selle jutu vaid seostatus peategelase isikuga. Poliitilise anekdoodi süþeed liiguvad riigimehelt riigimehele. Algselt ühele isikule kinnistunud lugu võib aja jooksul kanduda üle teisele poliitikule, põhjuseks seegi, milline tegelane on antud ajahetkel aktuaalne.

Sama nähtus on Leea Virtase sõnul levinud ka rahvapärimuses, kus eri allikatest pärinevad motiivid kuhjuvad lemmikkuju ümber. Seetõttu koondab tuntud riigimees – anekdootide objekt – oma nime ja isiku ümber ka endisaegsetest riigimeestest räägitud jutud Virtanen Osa süžeid on kindlalt seotud üheainsa poliitikuga.

Sellise kindla seotuse põhjustab muu hulgas see, et jutt pilab riigimehe mingit väga erilist isikuomadust, mis teistel poliitikutel puudub. Venelased Vladimir Lenini – valitsemisaega – iseloomustavad revolutsioon ja kodusõda.

Laste repertuaaris levinud anekdootides leiavad need hurt kohuga keerd vähe kajastamist. Ülekaalus on muhedad lood tema “põrandaalusest” tegevusest, üldisest tuntusest ja surematusest. Leninil puuduvad neis naljandites eredad isikuomadused ei pilata tema pikkust, kõnedefekti jms.

Lenini nimega on seotud 44 anekdooditüüpi. Üle–eestiliselt levinud ja hurt kohuga keerd Lenini nimega seotud anekdoodisüþee 18 üleskirjutust pilkab Lenini väidetavat üldtuntust. Kasvataja jalutab lastega pargis. Lapsed nägid siili ja küsisid kasvatajalt: “Kes see on?

hurt kohuga keerd

Ta kardab Lenini lähenevat sünnipäeva, mille puhul punased toppivat igasse auku punalipu. See on loomulikult Lenini mausoleum. Loodetud kiiresti eemaldada laimu jääb saamata, kuna “müüja” on vahepeal ära surnud.

Lenin võib anekdootides esineda koos Gorbatðovi, Stalini, ka Breþneviga. Ta ise tegutseb anekdootides harva. Kui, siis on ta Staliniga põrgus ja kiusab teda – sunnib sirbi ja vasaraga sööma 4 varianti.

Või ärkab surnust üles ja läheb kõrtsi, kus mehed tema küsimuse peale, kas nad teda tunnevad, karjatavad, et see on ju elus kümnekas 6 üleskirjutust.

hurt kohuga keerd

Kõige levinum Leniniga seotud anekdoot 50 üleskirjutust on loomalugu, kus jänes tuleb poest porgandeid küsima. Käib kolm korda ja lõpuks lööb müüja ta naeltega kõrvupidi seina külge. Jänes näeb vastasseinal rippuvat Lenini pilti ja küsib, kas tema käis ka porgandeid küsimas.

  • Vene hurt - koeramaailma Lamborghini! - Lemmikloom
  • Нельзя ли переключиться на Землю.
  • "Зачем же все это, бабуся.
  • Я интересуюсь участью этих существ не из праздного любопытства.
  • Остановившись в дверях, Николь провожала его взглядом.

Seinal võib rippuda ka Stalini, Brežnevi või Gorbatðovi pilt. See on laste seas üldse levinumaid naljandeid, millest leidub hulgaliselt ka mittepoliitilisi variante jänesel lüüakse hambad sisse; jänes küsib enne naelu ja pärast ikka porgandeid.

Riigimehed vahetuvad vabalt ka järgmises naljandis: keegi tahab vangi minna ja hüüab selleks, et Lenin ja Stalin on prügikastis, mispeale need pistavad sealt pead välja ja ütlevad, et neid on avastatud või reedetud ühes variandis on prügikastis peidus ka Reagan ja Gorbatðov. Sellest tüübist on 23 üleskirjutust.

Kasvataja küsib: “Lapsed, millisel maal on kõige ilusamad mänguasjad? Lapsed: “Nõukogude Liidus! Üritan anda selles artiklis lühiülevaate Eesti koolilaste seas levinud poliitilistest anekdootidest ja keerdküsimustest.

Peategelased vahelduvad ka järgmises anekdooditüübis 7 varianti. Korba, Lenin ja Stalin võtsid ette jalutuskäigu kõrbesse, aga kõrbes sai neil toit otsa ja Stalin tegi ettepaneku, et kõik lähevad ise endale toitu otsima.

Kõhuvalu - lucyminerals.ee

Ning nii jäigi. Kõik läksid laiali. Varsti nägi Lenin, et Stalin keedab midagi potis. Lenin mõtles, saaks ka iva hamba alla.

Haigused ja seisundid

Ning läks Stalini juurde ja ütles: “Kuule, mulle see Korba ei meeldi. Keerdküsimustes esineb Lenin 20 tüübis. Enim levinud ja ainult Lenini nimega seotud keerdküsimus on: Miks on abieluvoodi kolme kohaga? Vastus: Lenin on alati meiega 36 üleskirjutust. Väga laia levikuga keerdküsimuses päritakse roti ja Lenini hurt kohuga keerd joonte kohta ja vastatakse, et nad mõlemad olid põrandaalused 43 üleskirjutust.

Paar varianti on otseselt Eesti oludele kohandatud ning Leninit asendab neis tuntud eesti revolutsionäär Viktor Kingissepp. Lenini nimega on seostatud ka paar küllalt levinud keerdküsimust, mis algselt olid ilmselt seotud teiste riigimeestega. Näiteks: Miks kandis Lenin õlgkübarat?

Teine samalaadne nihe on toimunud keerdküsimuses, kus küsitakse riigimehe ja Karlssoni ühisjooni vastusega, et mõlemad ütlesid “Ainult rahu!

Algselt Breþneviga seotud naljandist leidub variante, milles peategelaseks on Lenin.

Vene hurt - koeramaailma Lamborghini!

Jossif Stalini – valitsemisaeg – on rahva teadvusse püsima jäänud verise ajajärguna, mida iseloomustavad märksõnad arreteerimine, küüditamine, kollektiviseerimine, II maailmasõda.

Sama õhustik on tuntav ka temaga seotud anekdootides. Naljandeis võib Stalinit kõige sagedamini kohata põrgus.

Kord seisab ta seal vööni keevas vees, kuna seisab Lenini õlgadel. Kord tekitab põrguski sellist õudust, et kuradid tulevad taevaväravate taha paluma poliitilist varjupaika.

Stalin võib olla koos Leniniga prügikastis või rippuda poe seinal koos jänesega, kes tahtis osta porgandeid.

Diagnoosimine ehk millised uuringud võidakse teha ja miks Vereanalüüsist otsitakse põletikunäitajaid, neeru- ja maksategevuse häireid. Kui kahtlustatakse neeruhaigust, võetakse ka uriinianalüüs. Sooleparasiite, sooleinfektsiooni ning soole veritsuse kindlaks tegemiseks võetakse roojaanalüüs. Kõhukoopa röntgenuuringul võib ilmneda gaaside peetus soolestikus ning soolesulgus. Siseorganite muutusi näitab ultraheliuuring.

Stalini nimi esineb 40 anekdooditüübis. Sageli tegutseb ta koos Leniniga sellistes jututüüpides, millel poliitiline sisu täiesti puudub n.

Samuti asendab ta tihti suvalist riigimeest või valitsejat levinumates anekdooditüüpides.

hurt kohuga keerd

Stalini kui ajaloolise isiku omadustega paremini sobivad ning ainult tema nimega seotud anekdooditüübid on vähese levikuga, enamasti on need esindatud vaid ühe–kahe üleskirjutusega. Ilmselt avaldab siin mõju ajaline distants, mis lahutab tänast koolilast Stalini võimuloleku aegadest.

Person : HINDRIKSON - Sök Släktforskningsbiblioteket - Geneanet

Võimatu pole seegi, hurt kohuga keerd sellised anekdoodid olid ka varem vähe levinud, kuna loo jutustajat oleks ähvardanud Siberi vangilaager. Üle–eestiliselt levinud ja suhteliselt kindlalt Stalini nimega seotud on lugu sellest, kuidas ta hullumaja külastas 9 üleskirjutust.

Jossif Stalin külastas hullumaja. Hullud seisid kahes rivis. Ühed laulsid NSVL hümni. Stalin: “Miks teised ei laula? Keerdküsimuste hulgas on Staliniga seotud küsimusetüüpe vähe.