Maksu uhisprobleemid,

Samuti tõdes ta, et Eesti ootab uut metsaseadust ning rohelist maksureformi. Elame infoajastul. Meie majas toimuvad mitmed erinevad huviringid, koolitused, töötoad, sündmused jpm. Ahvenamaal on kaunis loodus, rahulik õhkkond n Meedias räägitakse ülereageerimisest. Eesti Vabaerakonna juht Andres Hetkel kirjutab oma blogis, et kuigi mõned räägivad Vao varjupaiga süütamise puhul ülereageerimisest, siis ilmselt tulnuks kõigi parteide seisukohad ka ilma presidendi üleskutseta, sest see oli moraalne kompass.

Kui oli oht kümnete inimeste elule, siis ei puutu sellele sündmusele hinnangu andmisel üldse asjasse see, kas keegi toetab konservatiivset või vähem konservatiivset sisserändepoliitikat," märkis ta.

Lõuna-Järvamaa koostööportaali eesmärk on koondada Lõuna-Järvamaa Imavere, Türi ja Väätsa valla ettevõtjad, kaardistada nende poolt pakutavad teenused ja tooted ning reklaamida Lõuna-Järvamaa ettevõtteid ühtses portaalis toodete ja teenuste lõikes. Portaal aitab osta-müüa-vahetada.

Juhin tähelepanu, et eeskätt on hukka mõistetud ikkagi tegu kui niisugune. Süütuse presumptsioon saab olla isikul, mitte tapmiskatsel. Kui selgub, et see oli provokatsioon selleks, et kedagi või midagi näiteks Eesti riiki diskrediteerida, siis seda hullem. Tegu on ja jääb tülgastavaks," lisas Herkel.

LÕUNA-JÄRVAMAA KOOSTÖÖKOGU KOOSTÖÖPORTAAL: Ostame omadelt ja jätame raha koju!

Revident Revident valitakse üheks aastaks. Revident ei kuulu juhatuse liikmete hulka. Revidendi ülesandeks on vähemalt üks kord aastas revideerida Seltsi tegevust, majandust ja raamatupidamist ning revisjoni kohta kirjalikult aru anda aasta-üldkoosolekule või erakorralisele üldkoosolekule. Valimiskomisjon Valimiskomisjon on kaheliikmeline ja valitakse üheks aastaks.

Valimiskomisjoni ülesandeks on aasta-üldkoosoleku eel esimehe, ülejäänud juhatuse, revidendi ja valimiskomisjoni kandidaatide leidmine ja soovitamine. Seltsi lõpetamine Saksa metsaseltsi presidendi Hanno Moldenhaueri arvates pole Saksa metsanduses kunagi varem nii suuri probleeme olnud.

Tähelepanu pööratakse metsakasvatusele ja ökoloogiale, kuid puiduturu olukord on jäänud vaatluse alt välja. Arvestuslangist jääb 20 miljonit tihumeetrit raiumata.

Üldkoosolekut juhatab esimees või abiesimees ja protokollib sekretär või abisekretär.

Valitsus ei taha riigimetsandust toetada, metsandussektoris töötavate inimeste motivatsioon on juba kümme aastat olnud väike. Müncheni ülikoolis suleti metsandusteaduskond, nüüd saab metsandust õppida vaid kolmes ülikoolis.

maainfo »»» lucyminerals.ee » EST » Maaelu võrgustikutöö osakond » LEADER » LEADER UUDISED

Saksamaa metsakongressi moto on metsa muutumine. Suund on võetud puhkemajanduse arendamisele.

Erik Kosenkranius andis ülevaate Eesti metsandusest. Ta märkis muu hulgas, et juurdekasv ületab raie ning illegaalsel raiel ei ole nii suurt osakaalu, kui Euroopas arvatakse. Samuti tõdes ta, et Eesti ootab uut metsaseadust ning rohelist maksureformi. Praegu on endiselt meie probleem tormi tagajärjel tekkinud hinnalangus puiduturul. Shveitslase M.

Hostettleri ja austerlase B. Blini meelest ei ole metsandus enam konkurentsivõimeline, arvestuslangid jäävad raiumata, odavam on jätta puit metsa.

OSTAME OMADELT JA JÄTAME RAHA KOJU!

Turismi, põllumajanduse ja keskkonnakaitse osatähtsus suureneb, metsamajandus tõrjutakse kõrvale. Zürichi ülikoolis ei anta enam metsandusharidust, Viinis õpib seda eriala vaid kaheksa üliõpilast, sest eriala pole perspektiivne.

Rootsi esindaja B. Eki kõneles, et kaitsealuse metsa pindala Rootsis suureneb, kuid töökohti ei suuda turism piisavalt juurde luua. Rootsi puidu- ja tööjõuturgu on tugevalt mõjutanud tänavune torm. Odava tööjõuga on pakkunud konkurentsi Baltimaad ja Poola. Soome metsandus on üha tõusuteel, raiutakse 60 mln.

Põhikiri | Eesti Teaduslik Selts Rootsis

Juhte ei ole raske leida, küll aga töölisi. Foorum otsustas luua metsaseltside ühenduse kodulehekülje, võtta ühendust kõigi Euroopa riikide metsaseltsidega ning tulla kokku igal aastal.

Järgmisel aastal peetakse foorum Erik Kosenkraniuse ettepanekul Eestis. Kokkutulnud käisid Soome metsamuuseumi Lusto see tähendab eesti keeles aastarõngast ja Finnforesti tehases Punkaharjus. Finnforesti tehas toodab uudset materjali – lamineeritud vineerplaati.